Tôi đi hút phân (Phần 2): Cuốc thứ 2 cuộc đời bốc shit

quin 0

Đây là câu chuyện kể về việc đi… hút hầm cầu , hay nói thẳng ra là đi hút phân . Và tôi nghĩ, bất cứ người trẻ nào, nhất là sinh viên, thì nên đọc nó một lần trong đời. Nếu chưa xem phần 1, bạn nên…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.