Tôi đi hút… phân (Phần 1): Khởi đầu mới, công việc mới

quin 0

Tôi đi hút… phân (Phần 1): Khởi đầu mới, công việc mới. Đúng rồi, bạn không hề đọc sai. Đây là câu chuyện kể về việc đi… hút hầm cầu, hay nói thẳng ra là đi hút phân. Và tôi nghĩ, bất cứ người t…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.